Kancelária:
Mierová 1973/79 
066 01 Humenné
Hlavnou činnosťou je PREDAJ a SERVIS
bytových, domových,  
  priemyselných vodomerov
meračov tepla
teplomerov
čerpadiel
doskových výmeníkov
radiátorov
ventilov
tesnení
priemyselných armatúr
šrubení k vodomerom
a ďalších komponentov,   vrátane dodávok náhradných dielov od renomovaných výrobcov a dodávateľov.


Tel.: 057 / 778 4715
0905 140 427, 0905 777 038
E-mail:
huminsro@gmail.com

Pobočka Košice
Tel.: 055 / 674 4938
         0915 936 952
E-mail: marian.bodis@gmail.com


vodomery merače tepla teplomery čerpadlá doskové výmeníky radiátory ventily tesnenia armatúry
METECH s.r.o.